Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   A2: Clymu Cyflwyniad i Syrcas a Theatr Gorfforol/ A2: Connect Introduction to Circus and Physical Theatre in Cardiff


   • A2: Clymu Cyflwyniad i Syrcas a Theatr Gorfforol/ A2: Connect Introduction to Circus and Physical Theatre Photo #1
   1 of 1
   January 14, 2020

   Tuesday   9:30 AM

   Tremorfa Ind. Estate
   Cardiff, Cardiff

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   A2: Clymu Cyflwyniad i Syrcas a Theatr Gorfforol/ A2: Connect Introduction to Circus and Physical Theatre

   A2: Clymu Cyflwyniad i Syrcas a Theatr Gorfforol Dydd Mawrth 14 Ionawr, 9.30am-3.30pm  Diwrnod yn chwilio sgiliau Sycras a Theatr Gorfforol yn cynnwys ymarferion a gemau sy'n hwyl ac sy'n datblygu llythrennedd corfforol, cymeriad, chwarae rolau ac sy'n coffori symud i ddatblygu sgiliau motor, a chrydfer craidd.  Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi.  Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.  Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.  A2: Connect Introduction to Circus and Physical Theatre  Tuesday 14 January 2020, 9.30am-3.30pm  A day exploring Circus and Physical Theatre skills including fun exrcises and games that develop physical literacy, charcter role play and incorporate movement to develop motor skills, and core strength.  Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver.  The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other.  Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances,  please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another. 

   Categories: Kids & Family | Performing Arts

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.