NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Brodwaith Rhamantus | Stitch a Valentine in Cardiff


   • Brodwaith Rhamantus | Stitch a Valentine Photo #1
   1 of 1
   January 25, 2020

   Saturday  11:00 AM

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Brodwaith Rhamantus | Stitch a Valentine

   Scroll down for English Brodwaith Rhamantus Mae brodwaith llaw a chroesbwytho yn ffyrdd gwych o addasu tecstilau neu wneud datganiad ffasiynol. Dan arweiniad Charlotte o Twinmade, byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i greu arwydd serch. Hardd a hyfryd, blodeuog a beiddgar, gwych a gwallgo – byddwch chi’n barod am ddydd San Ffolant! Addas i ddechreuwyr – darperir deunyddiau ac offer. Iaith: Cynhelir y cyrsiau yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad. Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd. Parcio/Lluniaeth: Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio a lluniaeth ysgafn. Casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa wrth gyrraedd. Gostyngiadau: Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren. ________________________________________ Stitch a Valentine Hand embroidery and cross stitch are the hottest way to customise textiles or make a style statement. Under the guidance of Charlotte from Twinmade – you’ll learn skills to stich your own special love token. Sweet and simple, fresh and fruity, or loud and proud – you’ll be totally Valentine’s ready! Suitable for beginners –all equipment and materials provided. Language: These courses will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event. Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements. Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult) Parking/Refreshments: The price of your course includes parking and light refreshments. Please collect your parking pass from the reception desk on arrival.

   Categories: Museums & Attractions

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Brodwaith Rhamantus | Stitch a Valentine. Book your stay now!