NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Cyflwyniad i Grefft y Gof | Introduction to Blacksmithing in Cardiff


   • Cyflwyniad i Grefft y Gof | Introduction to Blacksmithing Photo #1
   1 of 1
   May 2, 2020

   Saturday  10:30 AM

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Cyflwyniad i Grefft y Gof | Introduction to Blacksmithing

   Mae’r cyrsiau undydd yma'n gyfle i droi eich llaw at hen grefft gofannu yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel newydd sbon yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw. Fel rhan o grŵp bach o dan arweiniad Andrew Murphy, gof yr Amgueddfa, byddwch yn dysgu sut i drin dur poeth a chreu darn o waith metel unigryw wedi’i ddylunio gennych chi. Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr os fydd amser. Mae’r diwrnod hwyl, hamddenol hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Bydd tri lle i'w archebu bob diwrnod. Gwybodaeth diogelwch: I gymryd rhan yn y cwrs, mae gofyn gwisgo’n addas (wele isod) a dilyn cyfarwyddiadau’r gof ynglyn a gweithio’n ddiogel. Dylai pob dilledyn fod o ddeunydd naturiol, 100% cotwm os yn bosib Dylid cael llewys hir i orchuddio’r breichiau Dylai’r trowsus fod ddigon llac i orchuddio pen ucha’r sgidiau. Dim ond trowsus hyd llawn y dylid ei wisgo. Mae esgidiau diogelwch yn hanfodol. Darperir sbectol ddiogelwch – mae’n rhaid gwisgo hon gydol eich amser yn yr Efail. Darperir hefyd ffedog ledr. Os ns fydd cyfarwyddiadau’r gof yn cael eu dilyn, gellir dod a’r sesiwn i ben. Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso wrth gyrraedd. Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda. Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl. Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch ��digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad. These one day courses are a chance to try your hand at the ancient art of blacksmithing in the inspirational setting of Gweithdy, the Museum’s brand new workshop and gallery celebrating the skills of makers past and present. Working as part of a small group under the guidance of Andrew Murphy, the Museum blacksmith, you’ll learn how to manipulate hot steel and create your own uniquely decorated piece of metalwork. Each student will make a simple poker, plus a couple of other small items from a suggested list* to take home. *(if there’s time) This fun, relaxed day is suitable for the complete beginner. There will be three places available to book on each day. Safety information: To take part in this course, participants are required to wear adequate clothing (See list below), and listen to and follow the blacksmith’s instructions with regards to working safely in the forge. All clothing should be made from natural fibres,100% cotton preferable. Tops should be long sleeved to cover forearms. Trousers should be loose fitting enough to cover the tops of footwear and full length trousers only are to be worn. Safety boots essential. Safety spectacles (provided) need to be worn at all times in the forge. A leather apron will also be provided. Failure to comply with the blacksmith’s safety instructions will result in the session’s cancellation. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival. Use postcode CF5 6XB for satnav All tickets for this event must be purchased in advance. Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event. Accessibility: The Gweithdy Studio is a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements. Concession eligibility: unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

   Categories: Museums & Attractions

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Cyflwyniad i Grefft y Gof | Introduction to Blacksmithing. Book your stay now!