Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Cynhadledd Addysg Gyrfa Cymru / Careers Wales Education Conference in Cardiff


   • Cynhadledd Addysg Gyrfa Cymru / Careers Wales Education Conference Photo #1
   1 of 1
   October 16, 2019

   Wednesday   9:00 AM

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Cynhadledd Addysg Gyrfa Cymru / Careers Wales Education Conference

   Arfogi ein Pobl Ifanc gyda Sgiliau ar gyfer y Dyfodol  Yn ôl arweinwyr busnes a diwydiant yn sectorau twf Cymru mae anghysondeb rhwng y sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau a dyheadau gyrfa ein pobl ifanc ni. Sut all y bobl allweddol yng Nghymru gydweithio i fynd i’r afael â’r anghysondeb mewn sgiliau? Bydd Cynhadledd Addysg Cymru gyfan gyntaf Gyrfa Cymru yn parhau'r sgwrs am y prinder sgiliau a’r ffyrdd y gallwn ni helpu ein pobl ifanc ni i gael gwybod am y cyfleoedd cyffrous yn economi Cymru. *** Skills Proofing our Young People for the Future  Business and industry leaders in key growth sectors in Wales tell us that there’s a mismatch between the skills employers want and the career aspirations of our young people. How can the key players in Wales work together to address the skills mismatch? Careers Wales’ first all-Wales Education Conference will continue the conversation about the skills shortages and ways we can all support our young people in knowing about the exciting opportunities within the Welsh economy.  

   Categories: Other & Miscellaneous

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.