Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Qualified for the Future | Cymwys ar gyfer y Dyfodol in Cardiff


   • Qualified for the Future | Cymwys ar gyfer y Dyfodol Photo #1
   1 of 1
   November 19, 2019

   Tuesday   5:00 PM

   Wales Millennium Centre , Bute Place
   Cardiff, Cardiff

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Qualified for the Future | Cymwys ar gyfer y Dyfodol

   Qualified for the Future: What should qualifications for the next generation look like? | Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Sut y dylai cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf edrych? 1700 - 2000 | 19th November 2019 | Preseli Room | Wales Millennium Centre | Cardiff Bay Qualified for the Future: What should qualifications for the next generation look like? Welsh Government's implementation of a new Curriculum for Wales signals a chance to rethink future qualifications for 16-year-olds.   Learners are at the heart of what Qualifications Wales do. Working with a wide range of organisations, we monitor awarding bodies, review existing qualifications, oversee the design of new requirements and support the qualifications system.As the independent regulator, we are launching our first of a phase of consultations to look at how they complement this new curriculum by designing qualifications that go beyond demonstrating knowledge and skills.We believe qualifications should inspire ambition, creativity and curiosity, build confidence and offer a brighter future for our young people.   In this unique event expert speakers will share their insights on the possibilities to create the right qualifications for the next generation. As delegates, you will participate in workshop discussions which will help shape the debate and inform the consultation.   Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Sut y dylai cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf edrych?   Mae gwaith Llywodraeth Cymru ar Gwricwlwm newydd i Gymru yn gyfle i ailfeddwl am gymwysterau’r dyfodol i bobl ifanc 16 oed. Mae dysgwyr wrth wraidd yr hyn y mae Cymwysterau Cymru yn ei wneud. Gan weithio gydag ystod eang o sefydliadau, rydym yn monitro cyrff dyfarnu, yn adolygu ac yn diwygio cymwysterau presennol ac yn cefnogi'r system gymwysterau.   Fel y corff rheoleiddio annibynnol, byddwn yn lansio ymgynghoriad i edrych ar sut mae cymwysterau yn gallu cefnogi’r cwricwlwm newydd trwy ddylunio cymwysterau sy'n mynd y tu hwnt i brofi dealltwriaeth a sgiliau.   Cred Cymwysterau Cymru yw y dylai bod cymwysterau yn ysbrydoli uchelgais, adeiladu creadigrwydd a chwilfrydedd, magu hyder a chynnig dyfodol mwy disglair i'n pobl ifanc.   Yn y digwyddiad unigryw hwn, bydd siaradwyr arbenigol yn rhannu eu syniadau ar sut i greu cymwysterau addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Fel cynrychiolwyr, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai a fydd yn helpu i lunio'r drafodaeth a llywio'r ymgynghoriad.   Tickets for this event are free but limited. To confirm your attendance, please make sure to book your ticket.

   Categories: Politics & Activism

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.