NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Siôn Corn a'i Ffrindiau / Father Christmas & Friends at St Fagans in Cardiff


   • Siôn Corn a'i Ffrindiau / Father Christmas & Friends at St Fagans Photo #1
   1 of 1
   December 14, 2019

   Saturday  10:00 AM (on various days)

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Siôn Corn a'i Ffrindiau / Father Christmas & Friends at St Fagans

   Gwledd Nadoligaidd ar eich cyfer. Bob penwythnos ym mis Rhagfyr, bydd Siôn Corn a’i ffrindiau yn ymweld â Sain Ffagan. Felly cofiwch archebu lle er mwyn i’r plantos gael ymuno yn yr hwyl. Dewiswch o: Cwrdd â Siôn Corn - £7 y plentyn*Bydd yn adrodd stori neu ddwy ger y tân yn Ffermdy Cilewent, cyn cwrdd â phob plentyn yn unigol i roi anrheg iddynt.(Sesiwn Gymraeg 12:30-13:00) Coginio gyda Siân Corn - £6 y plentyn*Bydd Siân yn brysur yn y gegin yn Ffermdy Llwyn-yr-eos, a bydd cyfle i'r plant roi help llaw i wneud danteithion melys i fynd adref gyda chi.(Sesiwn Gymraeg 14:00-14:30) Ysgrifennu'ch llythyr Nadolig yn Ysgol Maestir - £5 y plentyn*Mae'r corachod yn brysur yn gweithio ar restr plant da am eleni. Bydd cyfle i bob plentyn gwrdd â'r corachod er mwyn ysgrifennu eu llythyr arbennig, cyn galw heibio'r Swyddfa Bost i'w anfon i Begwn y Gogledd.(Sesiwn Gymraeg 11:45-12:15) Crefftau gyda'r Corachod - £5 y plentyn*Mae'n draed moch yn y gweithdy eleni diolch i'r corachod bach drygionus! Maen nhw angen eich help i greu addurniadau Nadolig ar frys!(Sesiwn Gymraeg 10:15-10:45) *Rhaid i bob plentyn sy’n cymryd rhan fod â thocyn. Oherwydd prinder lle yn yr adeiladau hanesyddol, dim ond un oedolyn gaiff fod efo pob plentyn. Does dim angen tocyn ar gyfer plant bach sydd ddim yn cymryd rhan, ond rhaid gadael pramiau y tu allan i’r adeiladau. Nid oes angen tocyn ar oedolion sydd gyda phlentyn. **Gadewch 30 munud i gerdded o un gweithgaredd i’r llall** Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu. Cŵn tywys yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn ______________________________________________________________________________ We’ve got a festive pick and mix for you this year. Each weekend in December Father Christmas and his friends will be visiting St Fagans Museum. So make sure you book a place for your little ones to come and join the fun. Choose from: Meet Father Christmas - £7 per child*He’ll tell you a tale or two in front of the fire in Cilewent Farmhouse. Then he’ll meet each child individually and they’ll receive a gift.(Welsh session 12:30-13:00) Cooking with Mother Christmas - £6 per child*She’s busy in the kitchen at Llwyn-yr-eos Farmhouse. The children will help her make some sweet treats to take home.(Welsh session 14:00-14:30) Write your Christmas letter in the Victorian Schoolhouse - £5 per child*The elves are working on the big list of who’s been especially good this year. Each child will meet the elves who will help them write their special letter or complete their good behaviour checklist. Then you’ll pop round to our tiny Post Office to send it off to the North Pole.(Welsh session 11:45-12:15) Christmas Craft with the Elves - £5 per child*It’s been chaos in the workshop this year because the elves are just too naughty! They need your help to come and make some Christmas decorations before they get in trouble.(Welsh session 10:15-10:45) *A ticket is required for each participating child. Due to the limitations of space in the historic buildings at St Fagans – we are only able to allocate space for a maximum of one adult to accompany each participating child. Non participating infants in arms do not require a ticket but all pushchairs must be left outside the historic buildings. Accompanying adults do not need to purchase a ticket for themselves. **Please allow up to 30 minutes to walk from one activity to the next** All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event.  Please ensure that you are 100% happy with your choices before booking. Assistance dogs only for this event please

   Categories: Holiday | Museums & Attractions

   This event repeats on various days:

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Siôn Corn a'i Ffrindiau / Father Christmas & Friends at St Fagans. Book your stay now!